Photos for December 2012

Subscribe

photo thumbnail

A Starbucks Verismo machine

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

K’an Bealer

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

2013 Fiat 500L

photo thumbnail

2013 Fiat 500E

photo thumbnail

2013 Fiat 500

photo thumbnail

2013 Fiat 500C

photo thumbnail

2013 Fiat 500C Interior.

photo thumbnail

2013 Fiat 500

photo thumbnail

2013 Fiat 500 Abarth

photo thumbnail

2013 Fiat 500 Abarth Interior

photo thumbnail

Win this Abarth at KMFIAT.com!

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Alfred, Lord Tennyson

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

T-Bone

photo thumbnail

Jurassic Park

photo thumbnail

Holiday Inn

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Sushi On A Roll

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Tower Bar

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Mexican flag

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Mexican flag

photo thumbnail

Surf Cleaners in Encinitas

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Bob Filner

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Edwin Arlington Robinson

photo thumbnail

Peppermint Dreyer’s

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

1972 Hammersley Annual Bell

photo thumbnail

Margaret Roper

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Belgium as a lion

photo thumbnail

1782 map of San Diego harbor

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Dave Hester

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Recording studio

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

SanDiegoCoastLife.com

photo thumbnail

Sandiego.org

photo thumbnail

OB Rag

photo thumbnail

Mission Bay Yacht Club

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Jerry Sanders

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

The situation, in a nutshell.

photo thumbnail

naptime

photo thumbnail

Our server, Mariana

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

The kids descend upon the tree

photo thumbnail

Brian, my mischievous nephew

photo thumbnail

(stock photo)

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

LoVerne Brown

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Smuggler's Gulch

photo thumbnail

Madison High

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Judith Grant Long

photo thumbnail

Mark Fabiani

photo thumbnail

Bud Selig

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Desmond Smith

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Maria Mazziotti Gillan

photo thumbnail

Joe Spelton

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Joan in sixth grade

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Current photo of Joan

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

The California Omelet

photo thumbnail

The Cat Under the Stairs

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail

photo thumbnail

Photo detail