Past shows for Lee Coulter

Jan. 27, 2016 at Lestat's Coffee House
Dec. 31, 2015 at Stone Farms
Nov. 20, 2015 at Zel's Del Mar
Aug. 23, 2015 at Tower 13
July 9, 2015 at Belly Up
May 31, 2015 at Tower 13
May 31, 2015 at Quartyard
May 28, 2015 at Vision Center for Spiritual Living
April 23, 2015 at Zel's Del Mar
April 5, 2015 at Tower 13
March 25, 2015 at Sea & Smoke
Dec. 20, 2014 at Star Theatre
Oct. 25, 2014 at Soda Bar
Aug. 17, 2014 at Crossings at Carlsbad
July 26, 2014 at Java Joe's
March 12, 2014 at Belly Up
Dec. 14, 2013 at Oceanside Museum of Art
June 27, 2013 at Encinitas Library
Jan. 22, 2013 at Belly Up
Jan. 14, 2013 at Cardiff Town Center
June 19, 2012 at Belly Up
March 27, 2012 at Belly Up
Sept. 23, 2011 at Zel's Del Mar
Sept. 10, 2011 at Lafayette Hotel, Swim Club & Bungalows
Sept. 4, 2011 at Zel's Del Mar
May 13, 2011 at Zel's Del Mar
April 29, 2011 at Zel's Del Mar
Jan. 27, 2011 at Zel's Del Mar
Jan. 13, 2011 at Zel's Del Mar
Dec. 30, 2010 at Zel's Del Mar
Dec. 16, 2010 at Zel's Del Mar
March 12, 2010 at Lestat's Coffee House
Dec. 5, 2009 at Jamroc 101 Caribbean Grill
Nov. 11, 2009 at U-31
Oct. 21, 2009 at 4th&B
Sept. 16, 2009 at U-31
Sept. 5, 2009 at Dublin Square
Sept. 5, 2009 at House of Blues
June 5, 2009 at Royal Dive
Jan. 26, 2009 at Dublin Square
Aug. 3, 2008 at Moonlight Beach