Past shows for Behind the Wagon

July 3, 2015 at Kensington Club
April 25, 2015 at Bar Pink
March 28, 2015 at Bancroft
March 15, 2015 at Sycamore Den
Dec. 12, 2014 at Bar Pink
Oct. 11, 2014 at Black Cat Bar
Oct. 10, 2014 at Bar Pink
Aug. 28, 2014 at Soda Bar
Aug. 22, 2014 at Whistle Stop Bar
Aug. 22, 2014 at Bancroft
Feb. 27, 2014 at Tin Can
Jan. 24, 2014 at Til-Two
Aug. 29, 2013 at Soda Bar
Dec. 22, 2012 at Eleven
Dec. 22, 2012 at Eleven
Nov. 6, 2012 at Casbah
Sept. 29, 2012 at Bar Pink
July 27, 2012 at Soda Bar
July 21, 2012 at Eleven
April 20, 2012 at Shakedown Bar
Feb. 10, 2012 at Tower Bar
Sept. 18, 2011 at Shakedown Bar
Aug. 13, 2011 at Eleven
Aug. 6, 2011 at Casbah
June 24, 2011 at Eleven
June 9, 2011 at Eleven
Jan. 22, 2011 at Brick by Brick
Dec. 15, 2010 at Bar Pink
Oct. 23, 2010 at Eleven
July 8, 2010 at Bar Pink
May 28, 2010 at Tin Can
May 12, 2010 at Bar Pink
May 7, 2010 at Casbah
March 24, 2010 at Dream Street
Feb. 28, 2010 at Casbah
Feb. 13, 2010 at Winstons Beach Club
Feb. 12, 2010 at Brick by Brick
Jan. 14, 2010 at Ruby Room
Jan. 9, 2010 at Soda Bar
Dec. 21, 2009 at Casbah
Dec. 20, 2009 at Bar Pink
Dec. 12, 2009 at O'Connells Pub and Nightclub
March 14, 2009 at O'Connells Pub and Nightclub
July 18, 2008 at O'Connells Pub and Nightclub
Jan. 24, 2008 at Winstons Beach Club