Past shows for WRITER

Oct. 18, 2014 at Soda Bar
July 30, 2013 at Soda Bar
July 21, 2012 at Soda Bar
Jan. 6, 2012 at Tower Bar
Dec. 23, 2011 at Soda Bar
Sept. 10, 2011 at Whistle Stop Bar
July 29, 2011 at Soda Bar
Jan. 11, 2011 at Belly Up
Nov. 5, 2010 at Sushi Performance & Visual Art
Aug. 21, 2010 at Queen Bee's Art & Cultural Center
May 8, 2010 at Karl Strauss Brewing Company
March 24, 2010 at Ché Café
March 11, 2010 at Tin Can
Jan. 13, 2010 at Casbah
July 17, 2009 at Soda Bar
April 18, 2009 at Casbah
April 10, 2009 at Kensington Club
March 25, 2009 at Luce Loft
Nov. 10, 2008 at Casbah
June 30, 2008 at Casbah
April 19, 2008 at Kensington Club
April 16, 2008 at U-31
Feb. 27, 2008 at U-31
Feb. 16, 2008 at Beauty Bar