Past shows for New Kinetics

Aug. 7, 2015 at Casbah
May 28, 2015 at Casbah
May 2, 2015 at Desert View Tower
March 6, 2015 at Casbah
Feb. 27, 2015 at Black Cat Bar
Jan. 15, 2015 at Casbah
Oct. 9, 2014 at Casbah
Sept. 20, 2014 at Tin Can
Aug. 29, 2014 at Casbah
June 28, 2014 at Bar Pink
June 14, 2014 at Ché Café
April 5, 2014 at Casbah
June 29, 2013 at Tin Can
June 17, 2013 at Casbah
June 1, 2013 from Oregon street in Normal Heights to Vista street in Kensington
April 19, 2013 at Ruby Room
April 9, 2013 at Griffin
April 3, 2013 at Hideout
March 15, 2013 at Soda Bar
Feb. 21, 2013 at Casbah
Feb. 2, 2013 at Bar Pink
Jan. 31, 2013 at Griffin
Jan. 25, 2013 at Tin Can
Dec. 2, 2012 at Casbah
Nov. 17, 2012 at Casbah
Oct. 19, 2012 at Tower Bar
Oct. 5, 2012 at Eleven
Sept. 24, 2012 at Casbah
Sept. 1, 2012 9th and G
July 21, 2012 at Tin Can
July 13, 2012 at Whistle Stop Bar
June 2, 2012 at North Park Recreation Center
May 12, 2012 at Eleven
April 7, 2012 at Eleven
March 15, 2012 at Casbah
Feb. 23, 2012 at Til-Two
Feb. 17, 2012 at Eleven
Feb. 2, 2012 at Tin Can
Jan. 18, 2012 at Bar Pink
Jan. 5, 2012 at Casbah
Nov. 25, 2011 at Tin Can
Nov. 17, 2011 at Eleven
Oct. 24, 2011 at Casbah
Sept. 21, 2011 at Soda Bar
Sept. 9, 2011 at Eleven
Aug. 12, 2011 at Eleven
July 8, 2011 at Tin Can
May 27, 2011 at Soda Bar
Jan. 21, 2011 at Casbah
Dec. 31, 2010 at Tin Can
Dec. 16, 2010 at Eleven
Jan. 29, 2010 at Casbah