Past shows for Maren Parusel

Nov. 26, 2012 at Belly Up
Nov. 8, 2012 at Bar Pink
Sept. 22, 2012 at Casbah
Sept. 14, 2012 at Soda Bar
Aug. 24, 2012 at Prescott Promenade
Aug. 4, 2012 at Bar Pink
July 25, 2012 at Casbah
June 30, 2012 at Casbah
April 28, 2012 at Soda Bar
April 26, 2012 at Bar Pink
March 8, 2012 at Casbah
Oct. 28, 2011 at Belly Up
Oct. 27, 2011 at La Jolla Playhouse
Oct. 14, 2011 at Bar Pink
Sept. 10, 2011 at U-31
Aug. 18, 2011 at Belly Up
Aug. 7, 2011 at Casbah
June 23, 2011 at Bar Pink
June 17, 2011 at Ché Café
April 30, 2011 at Belly Up
April 9, 2011 at Lafayette Hotel, Swim Club & Bungalows
March 30, 2011 at Casbah
March 15, 2011 at Soda Bar
Feb. 10, 2011 at Bar Pink
Jan. 11, 2011 at Belly Up
Dec. 30, 2010 at Belly Up
Dec. 18, 2010 at Soda Bar
Nov. 18, 2010 at Casbah
Oct. 20, 2010 at Bar Pink
Aug. 31, 2010 at Belly Up
July 2, 2010 at Belly Up
June 12, 2010 at Bar Pink
May 1, 2010 at Soda Bar
March 11, 2010 at Belly Up
Jan. 22, 2010 at Bar Pink
Dec. 5, 2009 at Soda Bar
Nov. 14, 2009 at Au Revoir
Nov. 12, 2009 at Tin Can
Nov. 11, 2009 at Riviera Supper Club & Turquoise Room
Oct. 24, 2009 at Beauty Bar
Sept. 5, 2009 at Belly Up
Aug. 6, 2009 at Casbah
July 8, 2009 at Casbah
May 23, 2009 at Beauty Bar