Past shows for Band of Gold

July 18, 2015 at Red Parrot Lounge at Casino Pauma
Aug. 22, 2014 at Golden Acorn Casino
Aug. 1, 2014 at Golden Acorn Casino
June 28, 2014 at Golden Acorn Casino
May 31, 2014 at Golden Acorn Casino
May 15, 2014 at Encinitas Smog
April 18, 2014 at V Lounge
Aug. 30, 2013 at Golden Acorn Casino
Aug. 16, 2013 at Golden Acorn Casino
Aug. 3, 2013 at Golden Acorn Casino
Aug. 2, 2013 at Golden Acorn Casino
July 20, 2013 at Golden Acorn Casino
July 13, 2013 at Golden Acorn Casino
July 6, 2013 at Golden Acorn Casino
May 19, 2013 at Monterey Bay Canners
May 10, 2013 at Good Guys Tavern
May 3, 2013 at Good Guys Tavern
Nov. 15, 2012 at Pechanga Resort & Casino
Oct. 19, 2012 at Monterey Bay Canners
Sept. 29, 2012 at Casino Pauma
Sept. 22, 2012 at Posta Casino
Sept. 21, 2012 at Monterey Bay Canners
Sept. 7, 2012 at Pal Joey's