Past shows for Tinku

Aug. 6, 2017 at Bazaar del Mundo
Aug. 5, 2017 at Bazaar del Mundo
Aug. 4, 2017 at Bazaar del Mundo
Aug. 7, 2016 at Bazaar del Mundo
Aug. 6, 2016 at Bazaar del Mundo
Aug. 5, 2016 at Bazaar del Mundo
Nov. 2, 2015 at Bazaar del Mundo
Nov. 1, 2015 at Bazaar del Mundo
Oct. 31, 2015 at Bazaar del Mundo
Sept. 23, 2015 at Chula Vista Civic Center Library
Aug. 2, 2015 at Bazaar del Mundo
Aug. 1, 2015 at Bazaar del Mundo
July 31, 2015 at Bazaar del Mundo
Nov. 2, 2014 at Bazaar del Mundo
Nov. 1, 2014 at Bazaar del Mundo
June 16, 2013 at Harry Griffen Regional Park
Feb. 22, 2013 at Rancho Bernardo Inn
Feb. 15, 2013 at Rancho Bernardo Inn
July 8, 2011 at Trolley Barn Park
June 26, 2011 at Harry Griffen Regional Park