Past shows for Stalins of Sound

Dec. 12, 2015 at Tower Bar
June 26, 2015 at Whistle Stop Bar
May 28, 2015 at Bar Pink
May 28, 2015 at Kava Lounge
April 4, 2015 at Balboa Bar & Grill
Oct. 26, 2014 at Soda Bar
Oct. 7, 2014 at Tower Bar
July 31, 2014 at Tower Bar
June 22, 2014 at Til-Two
June 21, 2014 at Til-Two
May 18, 2014 at Tower Bar
April 12, 2014 at Soda Bar
March 14, 2014 at Whistle Stop Bar
Jan. 8, 2014 at Tin Can
Jan. 4, 2014 at Soda Bar
Dec. 29, 2013 at Brick by Brick
Aug. 23, 2013 at Soda Bar
July 12, 2013 at Tower Bar
June 9, 2013 at Tower Bar
May 31, 2013 at Casbah
April 19, 2013 at Soda Bar
March 15, 2013 at Hideout
Dec. 7, 2012 at Eleven
Sept. 29, 2012 at Eleven
June 23, 2012 at Tower Bar
April 28, 2012 at Tin Can
April 13, 2012 at Brick by Brick
March 30, 2012 at Shakedown Bar
Jan. 28, 2012 at Tower Bar
Jan. 13, 2012 at Tower Bar
Dec. 30, 2011 at Kadan
Oct. 24, 2011 at Soda Bar
July 28, 2011 at Til-Two
July 1, 2011 at Brick by Brick
June 18, 2011 at Tower Bar
March 5, 2011 at Soda Bar
Jan. 12, 2011 at Soda Bar
Nov. 11, 2010 at Soda Bar