Past shows for Shake Before Us

June 11, 2015 at Hideout
March 26, 2015 at Bar Pink
Feb. 27, 2015 at Black Cat Bar
Feb. 13, 2015 at Casbah
Jan. 28, 2015 at Belly Up
Dec. 21, 2014 at Casbah
Dec. 12, 2014 at Tower Bar
Nov. 26, 2014 at Craftlab Gallery
Nov. 19, 2014 at Casbah
Oct. 29, 2014 at Daley Double Saloon
Oct. 11, 2014 at Casbah
Aug. 29, 2014 at Casbah
July 19, 2014 at Winstons Beach Club
June 27, 2014 at Casbah
June 4, 2014 at Daley Double Saloon
May 18, 2014 at Tower Bar
May 9, 2014 at Tower Bar
April 27, 2014 at Shakedown Bar
April 18, 2014 at Royal Dive
April 2, 2014 at U-31
March 14, 2014 at Whistle Stop Bar
Feb. 20, 2014 at Boar Cross'n
Jan. 25, 2014 at Bar Pink
Dec. 30, 2013 at Casbah
Dec. 15, 2013 at Belly Up
Nov. 22, 2013 at Soda Bar
Nov. 8, 2013 at Til-Two
Nov. 1, 2013 at Casbah
Sept. 20, 2013 at Belly Up
Aug. 27, 2013 at Casbah
Aug. 15, 2013 at Boar Cross'n
Aug. 3, 2013 at Shakedown Bar
July 26, 2013 at Shakedown Bar
July 26, 2013 at Shakedown Bar
July 6, 2013 at Casbah
May 24, 2013 at Ruby Room
April 4, 2013 at Bar Pink
Feb. 22, 2013 at Whistle Stop Bar
Jan. 31, 2013 at Boar Cross'n
Jan. 24, 2013 at Casbah
Jan. 11, 2013 at Whistle Stop Bar
Dec. 31, 2012 at Lafayette Hotel, Swim Club & Bungalows
Dec. 31, 2012 at Casbah
Dec. 21, 2012 at Flying Elephant
Nov. 5, 2012 at Casbah
Oct. 25, 2012 at Casbah
Oct. 19, 2012 at Tower Bar
Oct. 10, 2012 at Belly Up
Sept. 15, 2012 at Soda Bar
July 28, 2012 at Belly Up
June 22, 2012 at Griffin
May 11, 2012 at Shakedown Bar
April 27, 2012 at Royal Dive
March 16, 2012 at Flying Elephant
Jan. 7, 2012 at Soda Bar
March 12, 2011 at Casbah
March 6, 2010 at Casbah