Past shows for Peninsula Singers

June 6, 2015 at All Souls' Episcopal Church
June 5, 2015 at All Souls' Episcopal Church
Dec. 13, 2013 at North Chapel at NTC
Nov. 21, 2013 at North Chapel at NTC
Nov. 8, 2013 at North Chapel at NTC
Oct. 17, 2013 at North Chapel at NTC
Oct. 6, 2013 at Francis Parker Middle-Upper School
Sept. 12, 2013 at North Chapel at NTC
Aug. 29, 2013 at North Chapel at NTC
Aug. 15, 2013 at North Chapel at NTC
July 31, 2013 at North Chapel at NTC
July 17, 2013 at North Chapel at NTC
June 28, 2013 at North Chapel at NTC
June 7, 2013 at North Chapel at NTC
May 29, 2013 at North Chapel at NTC
Dec. 12, 2008 at North Chapel at NTC
May 30, 2008 at North Chapel at NTC