Past shows for Loons

Aug. 27, 2015 at Til-Two
Aug. 22, 2015 at Casbah
July 31, 2015 at Til-Two
June 26, 2015 at Casbah
May 2, 2015 at Desert View Tower
April 25, 2015 at Casbah
March 28, 2015 at Casbah
Jan. 24, 2015 at Bar Pink
Dec. 19, 2014 at Til-Two
Nov. 22, 2014 at Casbah
Oct. 11, 2014 at Casbah
Sept. 28, 2014 Along Adams Avenue, near 35th Street
Sept. 27, 2014 Along Adams Avenue, near 35th Street
Aug. 17, 2014 at Crowne Plaza Hotel
July 26, 2014 at Casbah
May 17, 2014 at Casbah
March 22, 2014 at Casbah
Jan. 31, 2014 at Til-Two
Jan. 17, 2014 at Casbah
Dec. 21, 2013 at Tower Bar
Nov. 8, 2013 at Til-Two
Nov. 2, 2013 at Casbah
Oct. 18, 2013 at Soda Bar
Oct. 12, 2013 at Casbah
April 29, 2013 at Thirsty Moon Records
April 17, 2013 at Soda Bar
Dec. 28, 2012 at Soda Bar
Dec. 22, 2012 at Bar Pink
Nov. 25, 2011 at Tin Can
Oct. 7, 2011 at Ruby Room
July 23, 2011 at Tin Can
May 6, 2011 at Soda Bar
April 3, 2011 at Casbah
Feb. 12, 2011 at Soda Bar
Nov. 22, 2010 at Casbah
Nov. 21, 2010 at Casbah
July 23, 2010 at Casbah
June 11, 2010 at Casbah
Nov. 28, 2009 at Tio Leo's
Aug. 1, 2009 at Bar Pink
June 19, 2009 at Casbah
Feb. 21, 2009 at O'Connells Pub and Nightclub
Feb. 20, 2009 at O'Connells Pub and Nightclub
Jan. 24, 2009 at Casbah